هوادار تراکتورسازی از حال رفت

هوادار تراکتورسازی از حال رفت
در جریان دیدار تراکتورسازی و پرسپولیس یکی از هواداران تراکتورسازی پس از گل خوردن تیم محبوبش به بیمارستان منتقل شد.

هوادار تراکتورسازی از حال رفت