هنوز برای فصل بعد تصمیم نگرفته‌ام/ شاید استقلال مرا بخواهد

هنوز برای فصل بعد تصمیم نگرفته‌ام/ شاید استقلال مرا بخواهد
هافبک نیم فصل دوم فولاد می گوید که تاکنون پیشنهادی برای فصل دریافت نکرده است.

هنوز برای فصل بعد تصمیم نگرفته‌ام/ شاید استقلال مرا بخواهد