هنر در خدمت طبیعت

هنر در خدمت طبیعت
ده ها هنرمند از رشته های مختلف با حضور در مناطق جنگلی اطراف ساری در حمایت از طبیعت پاک، آثار هنری خلق کردند.

هنر در خدمت طبیعت