هند 240 بمب نقطه زن از روسیه می خرد

هند 240 بمب نقطه زن از روسیه می خرد
وزارت دفاع هند قصد دارد برای توان دفاعی نیروی هوایی خود، 240 بمب نقطه زن از روسیه خریداری کند.

هند 240 بمب نقطه زن از روسیه می خرد