هم‌گروه پرسپولیس، به قول جنجالی‌اش عمل می‌کند؟

هم‌گروه پرسپولیس، به قول جنجالی‌اش عمل می‌کند؟
طی ماه‌های اخیر مدیران برخی باشگاه‌های اماراتی تلاش بسیار زیادی به کار گرفته‌اند تا آنها هم مثل عربستانی‌ها با تیم‌های ایرانی در زمین بی‌طرف بازی کنند.

هم‌گروه پرسپولیس، به قول جنجالی‌اش عمل می‌کند؟