هلاکت 15 داعشی در افغانستان

هلاکت 15 داعشی در افغانستان
پانزده عضو گروه تروریستی داعش براثر حمله هوایی نیروهای امنیتی افغان در استان ننگرهار به هلاکت رسیدند.

هلاکت 15 داعشی در افغانستان