هشدار به شفر؛ نقطه ضعف استقلال، نقطه قوت صنعت نفت است!

هشدار به شفر؛ نقطه ضعف استقلال، نقطه قوت صنعت نفت است!
تیمهای صنعت نفت آبادان و استقلال در چارچوب مرحله نیمه نهایی رقابت های جام حذفی رو در روی هم قرار می گیرند.

هشدار به شفر؛ نقطه ضعف استقلال، نقطه قوت صنعت نفت است!