هدیه نوروزی ایران به فارسی زبانان

هدیه نوروزی ایران به فارسی زبانان
رئیس رسانه ملی: توجه به فارسی زبانان در نقاط مختلف دنیا مهم‌ترین هدف برای راه اندازی تلویزیونی آی فیلم ۲ است

هدیه نوروزی ایران به فارسی زبانان