هدیه نقل‌و انتقالاتی علیمنصور برای آبی‌ها/ خرید جذاب استقلال در راه است

هدیه نقل‌و انتقالاتی علیمنصور برای آبی‌ها/ خرید جذاب استقلال در راه است
با اعلام سرمربی استقلال منتظری به زودی و بعد از تعطیلات آبی پوش خواهد شد.

هدیه نقل‌و انتقالاتی علیمنصور برای آبی‌ها/ خرید جذاب استقلال در راه است