هدیه باشگاه السد به یک پرسپولیسی

هدیه باشگاه السد به یک پرسپولیسی
از سوی باشگاه السد قطر هدایه‌ای به مدیر ورزشی تیم پرسپولیس اهدا شد.

هدیه باشگاه السد به یک پرسپولیسی