هاکی ایران برنز گرفت

هاکی ایران برنز گرفت
تیم ملی هاکی ایران در رقابت های جام جهانی داخل سالن که در برلین برگزار شد با شکست استرالیا به مقام سوم رسیدند.

هاکی ایران برنز گرفت