هاوکینگ: فقط ۱۰۰۰ سال فرصت داریم!

هاوکینگ: فقط ۱۰۰۰ سال فرصت داریم!
پرفسور استفن هاوکینگ طی یک سخنرانی در مجمع دانشگاه آکسفورد هشدار داد که بشریت تنها ۱۰۰۰ سال زمان دارد تا مکان زندگی جدیدی در فضا برای خود بیابد.
۰۹:۴۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱ آذر


هاوکینگ: فقط ۱۰۰۰ سال فرصت داریم!