هافبک محبوب از چه زمانی می تواند برای پرسپولیس به میدان رود؟

هافبک محبوب از چه زمانی می تواند برای پرسپولیس به میدان رود؟
هافبک پرسپولیس از هفته هشتم مجوز بازی می‌گیرد.

هافبک محبوب از چه زمانی می تواند برای پرسپولیس به میدان رود؟