نیمی از ایرانیان ۵۵ ساله فشار خون دارند

نیمی از ایرانیان ۵۵ ساله فشار خون دارند
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان این که نیمی از ایرانیان در سن ۵۵ سالگی دچار فشار خون هستند، از مردم خواست با تدابیر مقتضی در جهت حفظ سلامت خود گام بردارند.
۱۳:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ بهمن


نیمی از ایرانیان ۵۵ ساله فشار خون دارند