نیمکت‌نشینی عابدزاده مقابل اسپورتینگ

نیمکت‌نشینی عابدزاده مقابل اسپورتینگ
دروازه‌بان ایرانی ماریتیمو در دیدار با اسپورتینگ لیسبون جزو نفرات ذخیره است.

نیمکت‌نشینی عابدزاده مقابل اسپورتینگ