نیاز آمریکا و ناز ترکیه

نیاز آمریکا و ناز ترکیه
وزیر خارجه ترکیه از توافق با همتای آمریکایی خود درباره حل اختلافات واشنگتن و آنکارا و عادی سازی روابط دو طرف خبر داد.

نیاز آمریکا و ناز ترکیه