نگرانی در اردوگاه سرخ/ پیشنهاد اغواکننده ستاره بزرگ پرسپولیس را هوایی کرد

نگرانی در اردوگاه سرخ/ پیشنهاد اغواکننده ستاره بزرگ پرسپولیس را هوایی کرد
ستاره ملی‌پوش پرسپولیس که نقش غیرقابل انکاری در موفقیت فصل سرخپوشان از خود به جا گذاشت با پیشنهاد اغواکننده ای از لیگ قطر مواجه شده است.

نگرانی در اردوگاه سرخ/ پیشنهاد اغواکننده ستاره بزرگ پرسپولیس را هوایی کرد