نوبخت: خبر خوش درباره اختصاص بودجه برای طرح های استانی

نوبخت: خبر خوش درباره اختصاص بودجه برای طرح های استانی
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: چگونگی پرداخت و تخصیص اعتبارات طرح های عمرانی از سال 92 تا 95 و برای هفت ماهه 96 ارائه شد.

نوبخت: خبر خوش درباره اختصاص بودجه برای طرح های استانی