نمایش 9 اثر با موضوع دفاع مقدس در جشنواره تئاتر فجر

نمایش 9 اثر با موضوع دفاع مقدس در جشنواره تئاتر فجر
در سي و ششمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر 9 اثر با موضوع دفاع مقدس به روي صحنه رفته است.

نمایش 9 اثر با موضوع دفاع مقدس در جشنواره تئاتر فجر