نمایشگاه تلکام به خط پایان رسید

نمایشگاه تلکام به خط پایان رسید
نمایشگاه تلکام که از 24 اردیبهشت در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا بود، عصر امروز به کار خود پایان می دهد.

نمایشگاه تلکام به خط پایان رسید