نمایشگاه بین المللی صنعت چرم

نمایشگاه بین المللی صنعت چرم
چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت چرم، کیف، کفش و صنایع وابسته با حضور 160 شرکت داخلی و هشتاد شرکت خارجی آغاز به کار کرد.

نمایشگاه بین المللی صنعت چرم