نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته ( ایران فارما)

نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته ( ایران فارما)
نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته امروز با حضور وزیر بهداشت در مصلی تهران افتتاح شد.

نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته ( ایران فارما)