نقل انتقالات عجیب لژیونرهای ایرانی/ این داستان سامان قدوس و چلسی

نقل انتقالات عجیب لژیونرهای ایرانی/ این داستان سامان قدوس و چلسی
درخشش فوق العاده بازیکن دوملیتی باشگاه سوئدی در پلی آف یورولیگ باعث شد تا چند باشگاه فوتبال جزیره در پی شکار این بازیکن باشند.

نقل انتقالات عجیب لژیونرهای ایرانی/ این داستان سامان قدوس و چلسی