نصب سامانه سپهتن روی تمام اتوبوس‌ها

نصب سامانه سپهتن روی تمام اتوبوس‌ها
رئیس پلیس راهور ناجا:27 میلیون راننده در ایام نوروز در جاده های کشور تردد می کنند

نصب سامانه سپهتن روی تمام اتوبوس‌ها