نخستین همایش سرآمدان فناوری و صنعت

نخستین همایش سرآمدان فناوری و صنعت
نخستین جشنواره سرآمدان فناوری و صنعت در روز بسیج مهندسی صنعت با حضور سردار غیب پرور و وزیر ارتباطات آغاز به کار کرد.

نخستین همایش سرآمدان فناوری و صنعت