نخستین اظهارات سروش رفیعی بعد از پیوستن به الخور قطر

نخستین اظهارات سروش رفیعی بعد از پیوستن به الخور قطر
سرانجام بعد از هفته ها کشمکش مراحل نهایی عقد قرارداد هافبک ایرانی با باشگاه قطری انجام شد تا به صورت رسمی این انتقال رونمایی شود.

نخستین اظهارات سروش رفیعی بعد از پیوستن به الخور قطر