نتیجه جلسه امروز مسئولان پرسپولیس با برانکو برای تمدید قرارداد

نتیجه جلسه امروز مسئولان پرسپولیس با برانکو برای تمدید قرارداد
در پایان نشست امروز یکشنبه سرپرست باشگاه پرسپولیس و سرمربی تیم، اعلام شد با توجه به تفاهم درباره کلیات ادامه همکاری، تمدید قرارداد در روزهای آینده صورت خواهد گرفت.

نتیجه جلسه امروز مسئولان پرسپولیس با برانکو برای تمدید قرارداد