نبض/ چالش‌های سلامت در مدارس

نبض/ چالش‌های سلامت در مدارس
در آستانه سال تحصیلی جدید یکی از مهمترین موضوعاتی که همه ساله در مدارس مطرح می شود، بحث سلامت دانش آموزان است. نبض پزشکی امشب به بررسی چالش های سلامت در مدارس پرداخته است.

نبض/ چالش‌های سلامت در مدارس