نبض پزشکی/تاثیر معنویات بر سلامت انسان

نبض پزشکی/تاثیر معنویات بر سلامت انسان
آموزه های معنوی نه تنها زمینه ساز ارتقا روحی و روانی کودکان است بلکه به تجربه ثابت شده که با معنویت می توان بیماری های لاعلاج را شفا بخشید.

نبض پزشکی/تاثیر معنویات بر سلامت انسان