ناکامی حریف آسیایی تراکتور در جام حذفی

ناکامی حریف آسیایی تراکتور در جام حذفی
تیم فوتبال الجزیره از جام حذفی امارات کنار رفت.

ناکامی حریف آسیایی تراکتور در جام حذفی