ناکامی تراکتورسازی در لغو محرومیت فرزاد حاتمی

ناکامی تراکتورسازی در لغو محرومیت فرزاد حاتمی
مهاجم تیم تراکتورسازی نمی‌تواند این تیم را در دیدار مقابل سایپا همراهی کند.

ناکامی تراکتورسازی در لغو محرومیت فرزاد حاتمی