نان گران می شود

نان گران می شود
رئیس اتاق اصناف از افزایش 15 درصدی قیمت نان از هفته آینده خبر داد.

نان گران می شود