نام مهاجم ایرانی در بین 8 بازیکن برتر هفته اول لیگ اروپا

نام مهاجم ایرانی در بین 8 بازیکن برتر هفته اول لیگ اروپا
مهاجم دورگه تیم ملی ایران جزو 8 بازیکن برتر هفته اول لیگ اروپا معرفی شد.

نام مهاجم ایرانی در بین 8 بازیکن برتر هفته اول لیگ اروپا