نابغه ۹ ساله در دانشگاه

نابغه ۹ ساله در دانشگاه
پسر ۹ ساله، دانش آموز کلاس پایه چهارم مدرسه ابتدایی است که همزمان در دانشگاه نیز تحصیل می کند.
۱۲:۳۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ آذر


نابغه ۹ ساله در دانشگاه