میزان درآمد ملاک دریافت یارانه نیست

میزان درآمد ملاک دریافت یارانه نیست
مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور خبر برخي رسانه ها در خصوص تعيين سقف درآمد هفتصد هزار تومان براي دريافت يارانه نقدي را تكذيب كرد.

میزان درآمد ملاک دریافت یارانه نیست