موضوع خانم نازنين زاغري قضایی است

موضوع خانم نازنين زاغري قضایی است
سخنگوي وزارت امور خارجه با تأييد طرح موضوع خانم نازنين زاغري از جانب وزير امور خارجه انگليس در سفرش به تهران بر پيگيري پرونده وي از طريق دستگاه قضايي تاكيد كرد.

موضوع خانم نازنين زاغري قضایی است