مورد عجیب استقلال؛ نیمکت خالی

مورد عجیب استقلال؛ نیمکت خالی
در بازی استقلال و فولاد یک اتفاق بیش از همه توجهات را جلب می‌‌کرد. نیمکت خالی آبی‌ها و شفر دست‌تنها.

مورد عجیب استقلال؛ نیمکت خالی