مهندس پرسپولیس همچنان اول است

مهندس پرسپولیس همچنان اول است
محسن مسلمان هافبک طراح پرسپولیس که چند هفته ای است با افت مواجه شده همچنان بیشترین پاس گل را در لیگ هفدهم به نام خود ثبت کرده است.

مهندس پرسپولیس همچنان اول است