مهم ترین غایب پرسپولیس مقابل سیاه جامگان

مهم ترین غایب پرسپولیس مقابل سیاه جامگان
فصل برای سروش رفیعی در دیدار مقابل ذوب آهن به پایان رسید.

مهم ترین غایب پرسپولیس مقابل سیاه جامگان