مهار آتش سوزی مرکز درمانی سیدالشهدا

مهار آتش سوزی مرکز درمانی سیدالشهدا
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از مهار آتش سوزی در مرکز درمانی سیدالشهدا در خیابان 15 خرداد خبر داد.

مهار آتش سوزی مرکز درمانی سیدالشهدا