مهاجم مورد نظر استقلال از بودن در سوئد خوشحال است

مهاجم مورد نظر استقلال از بودن در سوئد خوشحال است
 مهاجم 24 ساله نیجریه‌ای بدون اینکه اشاره‌ای به دریافت پیشنهاد از استقلال داشته باشد از ماندن در سوئد و درخشش در ادامه رقابت‌های یورولیگ خبر داد.

مهاجم مورد نظر استقلال از بودن در سوئد خوشحال است