منصوریان اگر آدم پخته‌ای بود آن حرف را نمی‌زد/ 3 گل به لخویا می‌زنیم

منصوریان اگر آدم پخته‌ای بود آن حرف را نمی‌زد/ 3 گل به لخویا می‌زنیم
محمود خوردبین را می توان باتجربه‌ترین پرسپولیسی و یكی از پخته‌ترین مردان فوتبال ایران نامید.

منصوریان اگر آدم پخته‌ای بود آن حرف را نمی‌زد/ 3 گل به لخویا می‌زنیم