منتظر نخستین خرید استقلال باشید/ شاه ماهی مدنظر پرسپولیس آبی پوش می شود

منتظر نخستین خرید استقلال باشید/ شاه ماهی مدنظر پرسپولیس آبی پوش می شود
اینطور که گفته می‌شود مذاکرات زهیوی با استقلال جدی شده است و بعید نیست که این بازیکن نخستین خرید استقلال در این فصل باشد.

منتظر نخستین خرید استقلال باشید/ شاه ماهی مدنظر پرسپولیس آبی پوش می شود