منتظریم عالیشاه و نوراللهی به پرسپولیس بازگردند/ شجاعیان بازیکن خوبی است/ طارمی حرف مربیانش را گوش کند

منتظریم عالیشاه و نوراللهی به پرسپولیس بازگردند/ شجاعیان بازیکن خوبی است/ طارمی حرف مربیانش را گوش کند
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه تیمش در هر خط به یک بازیکن جدید نیاز دارد، گفت: به مهدی طارمی نصیحت می کنم به جای رفقا و مدیربرنامه‌ها، حرف مربیانش را گوش کند.

منتظریم عالیشاه و نوراللهی به پرسپولیس بازگردند/ شجاعیان بازیکن خوبی است/ طارمی حرف مربیانش را گوش کند