ملاقات بمب جدید منصوریان با مسئول نقل و انتقالات استقلال

ملاقات بمب جدید منصوریان با مسئول نقل و انتقالات استقلال
حسن بیت سعید برای مذاکرات با مسئول نقل و انتقالات باشگاه استقلال وارد دفتر وی شد.

ملاقات بمب جدید منصوریان با مسئول نقل و انتقالات استقلال