مصلای تهران آماده برگزاری نماز عید سعید قربان

مصلای تهران آماده برگزاری نماز عید سعید قربان
مراسم نماز جمعه این هفته تهران به علت تقارن با عید سعید قربان برگزار نخواهد شد و به جای آن نماز عید قربان در مصلای تهران اقامه می شود.

مصلای تهران آماده برگزاری نماز عید سعید قربان