مصرف نان و سیب زمینی سوخته سرطان زا است

مصرف نان و سیب زمینی سوخته سرطان زا است
مطابق نظر جدید دانشمندان، مصرف نان و سیب زمینی سوخته سرطان زا است.
۰۸:۴۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۵ بهمن


مصرف نان و سیب زمینی سوخته سرطان زا است