مصاحبه جدید کی روش که شاید پرسپولیسی ها را دلخور کند!

مصاحبه جدید کی روش که شاید پرسپولیسی ها را دلخور کند!
کارلوس کی‌روش در بخشی از مصاحبه‌اش با مجله معروف فور فور تو در تعریف هواداران قرمز و آبی اصطلاحی جامعه شناسانه به کار برده است.

مصاحبه جدید کی روش که شاید پرسپولیسی ها را دلخور کند!