مشکل اصلی استقلال مدیرعامل و هیات مدیره هستند

مشکل اصلی استقلال مدیرعامل و هیات مدیره هستند
محمود فكري كاپيتان سابق استقلال معتقد است كه مديران اين باشگاه به وينفرد شفر اعتماد ندارند و به همين دليل قرارداد او را به صورت موقت امضا كرده‌اند.

مشکل اصلی استقلال مدیرعامل و هیات مدیره هستند