مسلمان به همراه ترکاشوند در کمیته اخلاق/ از وریا خبری نیست

مسلمان به همراه ترکاشوند در کمیته اخلاق/ از وریا خبری نیست
امروز مركز ملي فوتبال كه دفتر كميته اخلاق فدراسيون فوتبال در آن قرار دارد، شاهد حضور مديران سابق و فعلي فوتبال ايران و چند بازيكن است.

مسلمان به همراه ترکاشوند در کمیته اخلاق/ از وریا خبری نیست